Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації»

Розмір шрифту: 
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ
Світлана Іванівна Сафарян

Остання редакція: 2020-05-22

Анотація доповіді


Розбудова та реформування вітчизняної системи освіти нині неможливі без якісних змін у такій її складовій як післядипломна педагогічна освіта, яка нерозривно пов’язана із концепцією навчання упродовж життя. Одним із основних завдань післядипломної педагогічної освіти є підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Коли йдеться про підвищення кваліфікації передовсім маємо на увазі якісні зміни у професійній компетентності педагогів та у їхньому професійному саморозвитку.


Full Text: PDF