Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації»

Розмір шрифту: 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБОМ ВЕБ-САЙТУ
Світлана Григоріївна Дубовик

Остання редакція: 2020-05-25

Анотація доповіді


В умoвaх peфopмувaння системи мовної освіти у вищій школі особливої актуальності набуває процес формування культури професійного мовлення майбутніх педагогів. Якості, що охоплює це поняття, за умови їх сформованості, є індикаторами готовності випускника до здійснення успішної професійної педагогічної діяльності.

Культура професійного мовлення – це результат неперервної мовної освіти, що виражається в готовності суб’єкта ефективно організовувати свої мовленнєві ресурси для досягнення поставленої комунікативної мети. Культура є базовою характеристикою особистості, яка охоплює знання, вміння, навички, що набуваються і досягаються з метою організації професійної мовленнєвої діяльності на достатньому рівні [1].


Full Text: PDF