Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації»

Розмір шрифту: 
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛІТАРНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Тетяна Володимирівна Ловейко

Остання редакція: 2020-05-27

Анотація доповіді


Формування елітарної мовної особистості є одним з найважливіших завдань суспільства, адже вона є запорукою розвитку будь-якого соціуму. Дослідженню мовної особистості присвятили свої праці Ю. Караулов, Н. Дика, В. Карасик, Л. Мацько, С. Єрмоленко, Ф. Бацевич, О. Семеног, Л. Мамчур та ін.

Мовна особистість є складною системою. Її формування не може обмежуватися лише читанням. Але вплив літератури є визначальним саме для елітарної мовної особистості, оскільки остання характеризується не тільки вмілим використанням мовних засобів, а й наявністю прагматичної складової. Адже мовна особистість визначає поведінку людини. До того ж література формує концептосферу елітарної мовної особистості.


Full Text: PDF