Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації»

Розмір шрифту: 
Інформаційні технології: виклики часу до мовної особистості викладача
Маргарита Валентинівна Козир

Остання редакція: 2020-06-06

Анотація доповіді


Анотація. Автором висвітлено особливості структури ІКТ-педагогіки як нової педагогіки інформаційного суспільства. Зазначено, що використання технологій, які перетворюють процеси навчання і набуття компетентностей, допомагає підвищувати рівень ІКТ-освіченості населення та підготувати висококваліфікованих спеціалістів для ринку праці. Наголошено на тому, що навички застосування ІКТ в освіті є необхідними для сучасного викладача як «діджиталізованої» мовної особистості і визначають здатність використовувати інформаційні технології для вирішення ним нагальних проблем.

Ключові слова: діджиталізація; інформаційна компетентність; інформаційне суспільство; ІКТ; ІКТ-освіченість; ІКТ-педагогіка; мовна особистість; парадигма передачі знань; парадигма управління знаннями.


Full Text: PDF