Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Мовна особистість педагога: історія та сучасність.

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО МОВЦЯ PDF
Олена Миколаївна Горошкіна
МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ІННОВАЦІЙНІ ВИКЛИКИ PDF
Наталія Михайлівна Дика
РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖПРЕДМЕТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА PDF
Тетяна Петрівна Резнік

Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає

Teaching vocabulary at English lessons using discussion methods PDF
Наталія Олександрівна Долженкова
INFORMATION TECHNOLOGIES IN DISTANT LEARNING PDF
Вікторія Василівна Левандовська

Розвиток мовної особистості: міждисциплінарний аспект

Особливості вивчення маргінальних галузей лінгвістики учнями 10-11 класів з поглибленим вивченням філології PDF
Марія Іванівна Бойко
Інформаційні технології: виклики часу до мовної особистості викладача PDF
Маргарита Валентинівна Козир

Феномен мовної особистості у когнітивістиці

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦІННОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА PDF
Олена Віталіївна Шкіренко
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЧУТЛИВОСТІ ДО СПРИЙНЯТТЯ МОВИ PDF
Олександр Васильович Кочерга

Проблеми теорії та практики навчання мови в закладах середньої освіти

СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Лариса Володимирівна Кравчук
АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ PDF
Юлія Віталіївна Огарь
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ PDF
Ігор Олександрович Горошкін

Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога: проблеми і перспективи

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ PDF
Світлана Іванівна Сафарян
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ УЧНЯ У ПРОЦЕСІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ PDF
Вікторія Олександрівна Микитенко

Практична лінгводидактика в системі післядипломної педагогічної освіти

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБОМ ВЕБ-САЙТУ PDF
Світлана Григоріївна Дубовик

Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) PDF
Олена Вікторівна Груздьова

Інноваційні підходи до навчання мов в контексті формування мовної особистості інформаційної доби

ФОРМУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ГРАМОТНОСТІ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ PDF
Олександра Павлівна Глазова
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕКСТОЦЕНТРИЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД УПЛИВОМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Раїса Сергіївна Дружененко
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ POWTOON В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ PDF
Т Г Руденко, В А Білецька, Т В Устімова

Проблеми сучасних інтерпретацій текстів світової літератури

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК МЕДІАТОРА МІЖ КУЛЬТУРАМИ (НА ПРИКЛАДІ ПОРІВНЯННЯ ПЕРЕКЛАДІВ ПОЕЗІЙ МАЦУО БАШЬО) PDF
Ірина Василівна Кузьменчук
ШЛЯХИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF
Ольга Григорівна Кошарна
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ЕЛІТАРНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
Тетяна Володимирівна Ловейко
Формування читацької компетентності учнів початкової школи у контексті літературної спадщини В.О. Сухомлинського PDF
Олена Іванівна Терещенко
ПОЕЗІЇ ТУМАСА ТРАНСТРЕМЕРА:ДО ПИТАННЯ ШКІЛЬНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ PDF
Катерина Олександрівна Тимошенко