Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах

Розмір шрифту: 
Узагальнення досвіду як чинник розвитку професіоналізму педагога
Світлана Андріївна Пазюк

Остання редакція: 2019-01-17

Анотація доповіді


Реформування системи освіти й розбудова нової української школи зумовлюють оновлення змісту, форм, методів розвивальної діяльності дітей. Значущим у цьому сенсі є теоретичне осмислення й узагальнення передового педагогічного досвіду, що є важливим для оцінювання продуктивності новітніх ідей та їхньої реалізації у практику закладів дошкільної й загальної середньої освіти. Передовий досвід сприяє розвитку педагогічної думки, є одним із критеріїв професіоналізму педагога. Досвід педагога є підґрунтям, на якому зростає його фахова майстерність.


Full Text: PDF