Формування мовної особистості інформаційної доби

травня 30, 2017 – травня 31, 2017


Актуальність  визначається сучасними суспільними вимогами, освітніми цілями, необхідністю пошуку шляхів формування комунікативно компетентної мовної особистості в загальноосвітніх закладах, здатної вміло користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях; виокремленням сучасних тенденцій у професійній підготовці майбутніх вчителів і їхній післядипломній освіті.

Тематичні напрями конференції

 1. Українська мовна особистість: історія та сучасність.
 2. Мовна особистість у нових лінгвістичних парадигмах.
 3. Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає.
 4. Компетентнісний підхід як цільова орієнтація навчального процесу на формування громадянина інформаційної доби.
 5. Методичний інструментарій сучасного педагога: форми, методи, прийоми, засоби.
 6. Ефективні технології  в системі неперервної мовної освіти.
 7. Інноваційні підходи до навчання української мови в контексті формування мовної особистості інформаційної доби.
 8. Сучасний підручник як засіб формування мовної особистості.
 9. Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі за посиланням:http://conf.kubg.edu.ua

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 27 травня 2017 р. на електронну адресу оргкомітету:kmml.ippo@kubg.edu.ua; n.dyka@kubg.edu.ua

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою).

Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

Участь у конференції безкоштовна.

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 17, кафедра методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,   м. Київ

Контактний тел./факс: 044-294- 24-91(кафедра методики мов та літератури),

553-68-96, 067-407-00-04 (Наталія Михайлівна Дика, завідувач кафедри)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «Ivanov_zajavka.doc», «Ivanov_tezu.doc») в редакторі текстів WORD for Windows (тип шрифту - Times New Roman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

Заявка учасника науково-практичної інтернет-конференції

«Формування мовної особистості інформаційної доби»

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Вчене звання, науковий ступінь

 

Посада

 

Назва навчального закладу

 

Поштова адреса та індекс

 

Контактний телефон

 

Е-mаіl

 

Назва тематичного напряму конференції

 

Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваших наукових матеріалів за тематикою конференції!


Інформація про конференцію