Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи

травня 29, 2018 – травня 30, 2018


Актуальність заходу визначається потребою пошуку ефективних шляхів формування комунікативно компетентної мовної особистості в умовах проведення реформи загальної середньої освіти та необхідністю громадського обговорення сучасних тенденцій методичного забезпечення цього процесу в післядипломній педагогічній освіті та фаховій підготовці вчителя.

 

Тематичні напрямки конференції

 

 1. Українська мовна особистість: історія та сучасність.
 2. Українська мовна особистість у нових лінгвістичних парадигмах.
 3. Феномен вторинної мовної особистості як соціально-педагогічна проблема.
 4. Нові тенденції досліджень у лінгводидактиці.
 5. Практична лінгводидактика в системі післядипломної педагогічної освіти.
 6. Компетентнісний підхід як цільова орієнтація освітнього процесу на формування громадянина інформаційної доби.
 7. Інноваційні підходи до навчання мов у контексті формування мовної особистості інформаційної доби.
 8. Сучасний підручник як засіб формування мовної особистості.
 9. Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення проблемних питань за тематичними напрямами здійснюється в інтернет-офлайн форматі.

Тези та заявку для участі в конференції просимо надіслати до 26 травня 2018 р. на електронну адресу оргкомітету: kmml.ippo@kubg.edu.ua; n.dyka@kubg.edu.ua

Окремо подаються відомості про авторів (див. нижче вимоги до надсилання матеріалів електронною поштою).

Учасники науково-практичної конференції отримають сертифікати участі.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Відповідальність за зміст тез несе автор. Тези мають бути ретельно перевірені й відредаговані.

Участь у конференції безкоштовна.

 

Адреса оргкомітету:

02152, пр-т П. Тичини, 22А, кафедра методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Контактна особа:

044-553-39-86; 067-407-00-04 – Наталія Михайлівна Дика, завідувач кафедри методики мов та літератури.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. Тези подаються у вигляді комп’ютерного файлу (назва файлу – «KravchenkoKravchenkoMicrosoft WORDforWindows (тип шрифту - TimesNewRoman; кегль – 14); без нумерації сторінок; формат А4; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: ліве - 2,0, нижнє – 2,0, верхнє – 2,0, праве – 1,5 мм, абзацний відступ – 1,25 см); обсяг – до 3-х сторінок.
 2. Виклад тексту:

1 рядок – ліворуч УДК (великими літерами; напівжирне накреслення).

2 рядок – праворуч малими літерами прізвище, ініціали автора; місце роботи (напівжирне накреслення).

3 рядок – назва тез: посередині великими літерами (напівжирне накреслення).

4 рядок – через 2 інтервали текст (з абзацу).

Після тексту – література (у центрі напівжирним накресленням: не більше 5 джерел; оформлення згідно з вимогами до наукових робіт; посилання в тексті у квадратних дужках).

 

Заявка учасника

науково-практичної інтернет-конференції

«Формування мовної особистості

в умовах реалізації

концепції Нової української школи»

 

Прізвище, ім’я, по батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада
Назва навчального закладу
Поштова адреса та індекс
Контактний телефон
Е-mаіl
Назва тематичного напряму конференції
Назва матеріалів

 

Шановні колеги, чекаємо Ваших наукових матеріалів

за тематикою конференції!

 


Інформація про конференцію