Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи

Розмір шрифту: 
Етносемантична мовна особистість Ліни Костенко як лінгвокультурний феномен
Дарина Володимирівна Довгоп’ята

Остання редакція: 2018-05-29

Анотація доповіді


Найбільш точним показником національного характеру будь-якої країни є мова, яка суттєво змінюється під впливом духовних, культурних, суспільно-політичних та людських чинників. У той же час вона, постійно змінюючись і взаємодіючи з народом, активно впливає на нього та пришвидшує розвиток суспільства в тому напрямку, в якому сама зазнає змін. На думку Й. Вайсгербера, «кожна рідна мова – це сила, яка рухає культуру, оскільки вона присутня в кожному витворі людської культури і визначає її результати. Кожна рідна мова – це могутня історична сила, оскільки вона в процесі здійснення закону мовного співтовариства історично сплавляє і рухає групу людей».  Отже, це суттєвий взаємовплив – суспільство впливає на мову, а мова впливає на суспільство.

Full Text: PDF