Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи

Розмір шрифту: 
Контекстне навчання в підготовці майбутнього фахівця до формування текстотворчих умінь в учнів молодшого шкільного віку
Н. В. Грона

Остання редакція: 2018-05-29

Анотація доповіді


Перспективним у лінгводидактичній підготовці студентів уважаємо застосування контекстного навчання, яке ґрунтується на органічному синтезі репродуктивних й активних методів навчання. Рольова організація моделі майбутньої текстотворчої діяльності дітей молодшого шкільного віку – це  відтворення соціальної моделі  вчителя початкових класів у проблемних ситуаціях (ділові ігри, дискусії, педагогічні задачі, моделювання  професійних ролей  тощо).


Full Text: PDF