Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи

Розмір шрифту: 
Формування термінологічного апарату майбутніх видавців у процесі вивчення філологічних дисциплін
Вікторія Олександрівна Микитенко

Остання редакція: 2018-05-30

Анотація доповіді


У статті висвітлено проблему формування термінологічного апарату майбутніх видавців у процесі вивчення філологічних дисциплін у багатопрофільних коледжах. Проаналізовано наукові праці лінгвістів, лінгводидактів, педагогів щодо висвітлення досліджуваної проблеми. Охарактеризовано принципову різницю ключових понять (текст, твір, дискурс тощо), змальовано їх ієрархічне співвідношення. Окреслено ймовірні шляхи розвитку лінгвістичного тезаурусу студентів.


Full Text: PDF