Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи

Розмір шрифту: 
Розвиток медіакомпетентності учасників освітнього процесу на прикладі соціальних мереж
Оксана Олександрівна Подліняєва

Остання редакція: 2020-12-30

Анотація доповіді


Стаття присвячена питанням інтеграції медіаграмотності в освіту в умовах інформатизації суспільства. Розглядається феномен соціальних медіа з позиції філософсько-аксіологічного  аналізу. У статті дається характеристика соціальних медіа як одного з характерних феноменів у складі електронної культури, виявляються їх типові ознаки і тенденції розвитку. Розглянуто потенціал соціальних медіа як простору формування та функціонування громадянського суспільства і досягнення суспільного консенсусу. Досліджуються ризики деструктивних впливів на комунікації в мережі Інтернет у перехідному суспільстві.

Full Text: PDF