Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи

Розмір шрифту: 
Організація професійної підготовки майбутнього вихователя до формування творчості дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції мовленнєвої та конструктивної діяльності
Юлія Сергіївна Котелянець

Остання редакція: 2021-01-04

Анотація доповіді


Майбутній  вихователь  як  суб’єкт  педагогічної  творчості повинен  бути  сам  сформований  як  творча  індивідуальність.  Забезпечення міждисциплінарних  зав’язків  між  дисциплінами  різних  циклів  у  процесі підготовки майбутніх вихователів до формування творчості дітей старшого дошкільного  віку  дозволяє  сформувати  у  майбутніх  вихователів  уміння інтегрувати знання з дисциплін. Творчому опануванню педагогічної діяльності сприяли  дискусії,  диспути  при  обговоренні  результатів  виконання  творчих завдань,  онлайн  тренінгів.  Реалізація  інтерактивного  підходу  в  підготовці майбутніх  вихователів  відбувається  на  основі  організації  інтерактивного навчання.

Full Text: PDF