Наукові конференції та семінари Київського університету імені Бориса Грінченка, Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи

Розмір шрифту: 
Формування технологічної культури учнів початкової школи
Наталка Валеріївна Котелянець

Остання редакція: 2021-01-04

Анотація доповіді


У  статті  розкрито  різні  підходи  до  розуміння  сутності понять  культура,  технологічна  культура.  На  основі  аналізу  досліджень  у структурі  технологічної  культури  визначено  емоційно-ціннісний,  когнітивний та  практико-дієвий  компоненти,  обґрунтовано  зміст  кожного  з  них. Акцентовано увагу на уміннях і навичках, що визначають рівень  технологічної культури учнів початкової школи.

Full Text: PDF