Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи

Київський університет імені Бориса Грінченка

травня 18, 2018 – травня 19, 2018


ЗАПРОШУЄМО ВАС

взяти участь у роботі

Всеукраїнської

науково-практичної конференції

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • визначення актуальних проблем психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в Україні й оптимальних шляхів їх вирішення;
 • створення умов для координації наукових досліджень з проблем професійного розвитку педагогічних працівників та психолого-педагогічного супроводу неперервної професійної освіти;
 • поглиблення співпраці з науковцями, які здійснюють дослідження в сфері професійної освіти та її психолого-педагогічного супроводу.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Професійний розвиток педагогічних працівників у контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».
 2. Психологічний супровід неперервної педагогічної освіти.
 3. Проблеми забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників.
 4. Психологія професійної орієнтації в системі неперервної педагогічної освіти.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, англійська.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

05.05.2018 – остаточний термін подання матеріалів для участі в конференції.

18.05.2018 – день проведення конференції:


9.30–10.30 реєстрація учасників (навчальний корпус № 1, вул. Маршала Тимошенка, 13Б, 1-й поверх);

10.30–12.00 відкриття конференції, пленарне засідання (навчальний корпус № 1, аудит. 227);

12.00-13.00 перерва на обід;

13.00-15.00 робота секцій;

15.00-16.00 підбиття підсумків та закриття конференції;

16.30 від'їзд учасників.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

За результатами конференції планується видання збірника тез.

Вимоги до оформлення тез:

 • рекомендований обсяг 3-5 сторінок;
 • на 1-й сторінці тез у верхньому куті, ліворуч – УДК, праворуч – прізвище та ініціали автора (співавтора). Нижче (під ініціалами) назва установи;
 • якщо є посилання на використані джерела, то номери сторінок подаються в разі дослівного цитування тексту;
 • використані джерела (не більше 3) з назвою «література» подавати в кінці тез та оформлювати відповідно до вимог ДАК України;
 • тези набираються на аркушах формату А4;шрифт Тіmes New Roman, 12 пт, через 1,0
  інтервал, усі поля 20 мм;
 • автор подає тези в електронному вигляді.

Зразок оформлення тез:

УДК

Прізвище, ініціали, вчений ступінь

Назва організації (12 пт, зліва)

1 вільний рядок

НАЗВА ТЕЗ (Тіmes New Roman 12 пт, напівжирний, центр)

1 вільний рядок

Текст тез викладений згідно до вимог ДАК з виділенням напівжирним шрифтом усіх необхідних елементів (шрифт Тіmes New Roman, 12 пт, по ширині).

Наприклад:

Постановка проблеми.

Текст тез.

Висновки.

Література (12 пт, по центру)

Тези та інформацію про автора надсилати:

Секції 1 і 3: НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій ІППО
E-mail: ndl.eppi.ippo@kubg.edu.ua

Секції 2 і 4: відділ психології праці ІПООД

E-mail: vppipp@gmail.com

Назва файлу має вміщувати прізвище учасника конференції (Тимчук_заявка.doc, Тимчук_тези.doc).

УВАГА!

Тези будуть оприлюднені на сайті конференції http://conf.kubg.edu.ua/ та в електронному збірнику конференції.

 


Інформація про конференцію