Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Мовна особистість педагога: історія та сучасність

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА PDF
Тетяна Тимофіївна Подолинна

Українська мовна особистість в нових лінгвістичних парадигмах

АВТОРСЬКА МОДАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ «ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ» ЯК ВИЯВ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В. ДОМОНТОВИЧА PDF
Д В Довгоп'ята

Вторинна мовна особистість, долучена до культури іншого народу, мову якого вона вивчає

МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Валентина Юріївна Дроботенко
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА PDF
Олена Віталіївна Шкіренко, Леся Миколаївна Піча

Феномен мовної особистості у когнітивістиці

КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ PDF
Тетяна Володимирівна Ловейко

Проблеми теорії та практики навчання мови в закладах середньої освіти

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Тетяна Петрівна Резнік
Розвиток критичного мислення на уроках української мови у початковій школі PDF
Ольга Петрівна Третяк
МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ 10 КЛАСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ірина Олександрівна Космідайло

Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога: проблеми і перспективи

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні та написанні слів із префіксами пре-, при-, прі-(5 клас) PPTX
Наталія Олександрівна Токар
Формування ключових професійних компетентностей учителя зарубіжної літератури в умовах сьогодення PDF
Галина Іванівна Можаровська

Мова і засоби масової комунікації

ПОНЯТТЯ ЗІНУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ PDF
А Б Рутто
ВИДИ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ЗАГОЛОВКІВ У ПОПУЛЯРНИХ ВИДАННЯХ PDF
Тетяна Іванівна Ус, А І Мельнічук
CУЧАСНА РЕКЛАМА ТА ЇЇ ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Наталія Василівна Нестеренко
DIVERSITY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION PDF
Prah Baiden Blessing, Олена Віталіївна Шкіренко

Практична лінгводидактика в системі післядипломної педагогічної освіти

Основні чинники професійного розвитку мовної особистості вчителя PDF
Світлана Іванівна Сафарян

Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти

ЕСЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЛІЦЕЮ PDF
Юлія Віталіївна Огарь
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МО PDF
Ігор Олександрович Горошкін

Інноваційні підходи до навчання мов в контексті формування мовної особистості інформаційної доби

Формування мовної особистості студентів-філологів засобами блогодидактики PDF
Тетяна Олександрівна Горохова
ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Олена Миколаївна Горошкіна

Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості

РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF
Олександра Павлівна Глазова
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТЕКСТОВОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ PDF
Галина Володимирівна Москалюк