Інформаційні технології

Архіви конференцій

Інформаційні технології - 2017травня 18, 2017 – травня 19, 2017

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Використання інформаційних технологій в освіті: сучасність та перспективи.
  2. Інформаційні технології у фундаментальних та прикладних дослідженнях сучасної науки.
  3. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій.
  4. Математичне моделювання та обчислювальні методи.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

05.04.2017 – кінцевий термін реєстрації на участь у конференції та подання тез доповідей*

11.05.2017 – повідомлення про прийняття доповіді на конференцію

18.05.2017 – реєстрація учасників, які прибули на конференцію

18.05.2017 – конференція

*Реєстрація учасників конференції здійснюється за посиланням.

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Англійська, українська, російська

ДОПОВІДІ

В роботі конференції будуть заслухані пленарні та усні секційні доповіді.

Тривалість пленарної доповіді – до 20 хв., секційної – до 10 хв.

Доповідачі забезпечуються мультимедійним проектором. Ілюстративний матеріал повинен бути підготовлений у вигляді презентацій в форматі Power Point або *.pdf.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Участь у конференції безкоштовна.

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Конференція буде проводитись на базі факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б. (ст. м. «Мінська»).

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б,  Київський університет імені Бориса Грінченка, факультет інформаційних технологій та управління, кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін (к. 505-А).

Е-mail: conference-it@kubg.edu.ua

Довідки за телефоном: +38(044)461-02-32, факс: +38(044)428-34-14

Перегляд інформації про конференцію

Інформаційні технології - 2016травня 19, 2016 – травня 20, 2016

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Інформаційні технології в освіті: сучасність та перспективи.
  2. Інформаційні технології у фундаментальних та прикладних наукових дослідженнях.
  3. Апаратне та програмне забезпечення інформаційних технологій.
  4. Математичне моделювання та обчислювальні методи.

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ

28.03.2016 – кінцевий термін реєстрації на участь у конференції та подання тез доповідей*

01.04.2016 – повідомлення про прийняття доповіді на конференцію

19.05.2016 – реєстрація учасників, які прибули на конференцію

19.05.2016 – конференція

*Реєстрація учасників конференції здійснюється в режимі он-лайн на сайті конференції.

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Англійська, українська, російська

 

ДОПОВІДІ

В роботі конференції будуть заслухані пленарні та усні секційні доповіді.

Тривалість пленарної доповіді – до 20 хв., секційної – до 10 хв.

Доповідачі забезпечуються мультимедійним проектором. Ілюстративний матеріал повинен бути підготовлений у вигляді презентацій в форматі Power Point або *.pdf.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Участь у конференції безкоштовна.

Примітка. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Конференція буде проводитись на базі Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б. (ст. м. «Мінська»).

Проживання: на час конференції іногороднім учасникам може бути надано житло (про необхідність проживання в Києві прохання відмітити при реєстрації у формі).

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали конференції будуть опубліковані до початку її роботи.

Тези доповідей не повинні перевищувати двох сторінок включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком літератури.

Текст тез доповіді набирати шрифтом Times New Roman на аркуші формату А4 з полями: верхнє, нижнє, праве та ліве – 2,5 см. Назва доповіді – напівжирним шрифтом 16 pt; прізвища авторів – нежирним 14 pt; інформація, яка стосується місця роботи або навчання авторів (назва організації, місто) – курсивом 12 pt; текст – 14 pt, одинарним інтервалом. Серед авторів підкреслити доповідача.

При використанні таблиць, підпис ставиться зверху над таблицею із вирівнюванням по правому краю, курсивом. Формули набирати у редакторі формул MS Equation або Mathtype. Всі підписи всередині рисунків, а також формули, набирати шрифтом 14 pt. Формат файлу – *.doc, *.docх або *.rtf.

Назву файлу необхідно формувати згідно схеми: "номер напрямку"_"прізвище доповідача в латинській транслітерації" (якщо доповідач представляє кілька доповідей одного напрямку, після прізвища без пробілу вказати номер 1, 2, 3). Наприклад: 1_Ivanenko.doc; 2_Petrenko2.doc.

Файл завантажується в режимі он-лайн  на сайті конференції або надсилається на поштову адресу conference-it@kubg.edu.ua. Зразок оформлення тез розміщений на сайті конференції.

Від одного автора приймається не більше двох тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та тези, які не відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції  і не містять наукової новизни.

Зареєструватися можна, заповнивши  форму

 

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 13-Б,  Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут суспільства, кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін  (к. 418).

Е-mail: conference-it@kubg.edu.ua.

Довідки за телефоном: +38(044)461-02-32.

Відповідальний секретар: Глушак Оксана Михайлівна

Перегляд інформації про конференцію

Інформаційні технології - 2015травня 28, 2015 – травня 29, 2015

Перегляд інформації про конференцію

Інформаційні технології - 2014травня 22, 2014 – травня 23, 2014

Перегляд інформації про конференцію