Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Узагальнення досвіду як чинник розвитку професіоналізму педагога
Світлана Андріївна Пазюк

Last modified: 2019-01-17

Abstract


Реформування системи освіти й розбудова нової української школи зумовлюють оновлення змісту, форм, методів розвивальної діяльності дітей. Значущим у цьому сенсі є теоретичне осмислення й узагальнення передового педагогічного досвіду, що є важливим для оцінювання продуктивності новітніх ідей та їхньої реалізації у практику закладів дошкільної й загальної середньої освіти. Передовий досвід сприяє розвитку педагогічної думки, є одним із критеріїв професіоналізму педагога. Досвід педагога є підґрунтям, на якому зростає його фахова майстерність.