Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ МЕТОД ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Тетяна Петрівна Резнік

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Динамічні зміни, які невпинно відбуваються в усіх сферах сучасного суспільства, зумовлюють формування гармонійних самодостатніх особистостей, здатних використовувати здобуті під час навчання знання та вміння у практичній діяльності. Саме тому компетентнісний підхід, який впроваджується в освітню діяльність, є відображенням реальних вимог часу. Кожен учень за своєю природою є дослідником, однак не кожен учень уміє застосовувати свої дослідницькі вміння на практиці. Завданням старшої школи, зокрема 10 класу, є вдосконалення навичок пошукової роботи учнів, доведення їх до рівня майстерності