Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Формування мовної особистості студентів-філологів засобами блогодидактики
Тетяна Олександрівна Горохова

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Світові тенденції комп’ютеризації освіти, розвитку медіадидактики зумовлюють потребу переосмислення підходів до організації освітнього процесу й актуалізують проблему використання інтернетних ресурсів у навчальній діяльності закладів освіти різних рівнів. Упродовж багатьох років лінгводидакти досліджують ефективні методи, засоби й прийоми, розробляють й упроваджують спеціальні методики, навчальні технології задля розвитку різних складників мовної особистості майбутніх фахівців.