Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Валентина Юріївна Дроботенко

Last modified: 2019-06-07

Abstract


Нині нова українська школа успішно реалізує у навчальних програмах і навчальному матеріалі міжкультурний компонент. Передусім, це пов’язано із забезпеченням сучасною школою як різнобічного розвитку учня як цілісної особистості в духовному, інтелектуальному, емоційному, фізичному, моральному і психічному проявах, так і формуванням необхідних компетентностей, навичок ХХІ століття, необхідних кожній людині для її успішної життєдіяльності в сучасному світі.