Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МО
Ігор Олександрович Горошкін

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Нормативними документами визначено 10 ключових компетентностей, що мають бути сформовані в здобувачів освіти. Аналіз змісту чинної програми за тематичним, лексичним, функційним критеріями засвідчив, що ключові компетентності в учнів початкових класів на уроках іноземної мови формуються різною мірою. Тематичний критерій відображав потенційні можливості тем ситуативного спілкування для формування ключових компетентностей учнів початкової школи; лексичний визначав відповідність лексики, яку засвоюють учні початкових класів; функційний дав змогу побачити можливість формування означених компетентностей через низку мовленнєвих функцій, які опановують учні 1-4-х класів.