Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА
Олена Віталіївна Шкіренко, Леся Миколаївна Піча

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Зазначено, що комунікативна культура педагога являє собою особистісне утворення, яке синтезує педагогічний досвід та передбачає передачу знань, інформації вербальними та невербальними засобами. Окреслено психологічні особливості розвитку комунікативної культури вчителя, які полягають у врахуванні когнітивних, емоційних, мотиваційновольових процесів, в актуалізації вищих психічних функцій особистості.  Ключові слова: особистість педагога, психологічні особливості розвитку комунікативної культури вчителя