Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ
Тетяна Володимирівна Ловейко

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Для комплексного дослідження засобів впливу в українських магічних текстах значну увагу слід приділити комунікативно-когнітивним аспектам їх вербалізації. Важливою умовою аналізу такого специфічного спілкування як вербалізація магічно-сакрального тексту є правильна пресупозиція та установка адресата (коли він прийшов до мовця за допомогою або інформацією). Адресат виконує пасивну функцію. Звісно, існують ситуації, коли реципієнт є критично налаштованим стосовно дій мовця. Але у такому випадку комунікативний акт відрізняється від класичного варіанта вербалізації замовлянь.