Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
МОВНА ГРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ 10 КЛАСУ ФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Ірина Олександрівна Космідайло

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Зміна парадигми в шкільній мовній освіті зумовлює перегляд ефективних засобів навчання, пошук нових практико орієнтованих технологій, з-поміж яких інтерактивним та ігровим технологіям віддається перевага, оскільки дидактичний потенціал їх уможливлює розвиток пізнавального інтересу учнів, ініціативність, формує уміння працювати в команді, готує учня до подальшого професійно зорієнтованого навчання.