Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
АВТОРСЬКА МОДАЛЬНІСТЬ У РОМАНІ «ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ» ЯК ВИЯВ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В. ДОМОНТОВИЧА
Д В Довгоп'ята

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Дослідження мовної особистості письменників є одним з актуальнихнапрямків сучасного мовознавства. Це аргументується тим, що мовнаособистість найбільш яскраво виражає вплив різних чинників (таких яккультура, оточення, освіта, самовдосконалення та ін.) на формуваннясамосвідомості: сприймаючи інформацію з різних джерел, яка пропагує ті чиінші явища, людина формує власні моделі поведінки, правила та системужиттєвих цінностей. Н. Дика вважає, що «формування мовної особистостіполягає не тільки у здобутті людиною певних знань, умінь і навичок, але йсамовихованні, самовдосконаленні, що виражається в прагненні та вміннімовців спілкуватися рідною та іншими мовами, у систематичній,послідовній, наполегливій роботі над вдосконаленням власного мовлення [2,с. 6]». Отже, досліджуючи мовну особистість, сучасні літературознавцімають змогу більш глибоко аналізувати автора, що може стати причиноюпереосмислення його життя та творчості.