Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Олександра Павлівна Глазова

Last modified: 2019-06-05

Abstract


Поняття «мовна особистість» увійшло до наукового обігу після того, як лінгвістичні дослідження з вивчення мовних фактів і явищ перемістилися на суб’єкт усіх мовних процесів - носія мови з його потребами й намірами. Поняття мовної особистості є центральним поняттям лінгводидактики, і визначає «людину, що розглядається з погляду її готовності здійснювати мовленнєві вчинки, сприймати й створювати твори мовлення»