Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Формування ключових професійних компетентностей учителя зарубіжної літератури в умовах сьогодення
Галина Іванівна Можаровська

Last modified: 2019-06-07

Abstract


Сучасному учителеві–словеснику необхіднігнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змінумов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійноїкомпетентності, наявності розвинених професійних здібностей. І сьогодні це єпроблемою, яка, до речі, висвітлена у державній національній програмі"Освіта", де наголошується, що один з головних шляхів реформування освітиполягає в необхідності "підготовки нової генерації педагогічних кадрів,підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня". Шляхиподолання такої «проблеми» чітко визначені. Це оволодіння учителемвідповідною компетенцією (сукупністю знань та умінь, необхідних дляефективної діяльності: вмінням аналізувати, передбачати наслідкипрофесійної діяльності, використовувати інформацію), що містить йогоособистісне ставлення до предмета діяльності. Якщо сформулювати коротко,то це виглядає так:Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичністьмислення.