Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Українська мовна особистість: історія та сучасність

Мовна особистість І. Некрашевича на тлі староукраїнської доби кінця XVI–XVIIІ ст. PDF
Наталія Павлівна Русаченко
Психофізіологічні аспекти становлення мовної особистості PDF
Олександр Васильович Кочерга

Українська мовна особистість у нових лінгвістичних парадигмах

Етносемантична мовна особистість Ліни Костенко як лінгвокультурний феномен PDF
Дарина Володимирівна Довгоп’ята
Мовна особистість та текст як основні концепти антропоцентричної лінгвістики PDF
Світлана Іванівна Сафарян

Феномен вторинної мовної особистості як соціально-педагогічна проблема

Teaching Integrated Skills: a Path to Realistic Communication PDF
Ludmyla Zharikova

Нові тенденції досліджень у лінгводидактиці

Формування термінологічного апарату майбутніх видавців у процесі вивчення філологічних дисциплін PDF
Вікторія Олександрівна Микитенко

Практична лінгводидактика в системі післядипломної педагогічної освіти

Інформаційна грамотність - важливий складник професійної компетентності вчителя в умовах реформування освіти PDF
Олена Леонідівна Мерзлякова

Компетентнісний підхід як цільова орієнтація освітнього процесу на формування громадянина інформаційної доби

Контекстне навчання в підготовці майбутнього фахівця до формування текстотворчих умінь в учнів молодшого шкільного віку PDF
Н. В. Грона
Яку компетентність щодо мовлення нам потрібно? PDF
Олександр Борисович Рудик
Система вправ із формування лексичної компетентності студентів-філологів під час вивчення курсу «Сучасна українська літературна мова» PDF
Оксана Олегівна Оверчук

Інноваційні підходи до навчання мов у контексті формування мовної особистості інформаційної доби

Соціальні мережі як платформа висвітлення соціальних і культурних явищ учнями PDF
Марія Іванівна Фещенко
Лінгводидактичні стратегії формування мовної особистості учнів старших класів у позакласній роботі з української мови PDF
Валентина Федорівна Александрова

Сучасний підручник як засіб формування мовної особистості

Як ефективно зберегти українську мову? PDF
Олександр Борисович Рудик

Інтегрування у зміст шкільного курсу мови елементів медійної освіти в контексті формування мовної особистості

Формування мовної особистості засобами інформаційно-комунікаційних технологій у закладах загальної середньої освіти PDF
Ю. В. Огарь