Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Умови сталого розвитку дошкільної освіти Прикарпаття у контексті сучасних реалій
Людмила Зіновіївна Мінда

Last modified: 2017-05-15

Abstract


Сталий розвиток є лейтмотивом усього людства, адже на кожну націю, зокрема й на всіх у цілому, покладено відповідальність за майбутнє нашої планети. З огляду на різноаспектність трактування поняття «сталий розвиток» ми визначили його як стратегічний напрям суспільного життя, що базується на кращому досвіді попередніх поколінь, прогресивних ідеях сучасної науки та практики, активному соціальному партнерстві різних інституцій задля забезпечення стабільного прогресивного розвитку суспільства.

Comments On Paper

Comments closed on 2017-03-17.
View all comments