Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 
Умови сталого розвитку дошкільної освіти Прикарпаття у контексті сучасних реалій PDF ()
Людмила Зіновіївна Мінда
Особливості реформування змісту початкової освіти на сучасному етапі PDF ()
Надія Петрівна Мартинюк
Врахування вікових, індивідуальних та етнічних особливостей учнів в навчально-виховному процесі початкової школи PDF ()
Тетяна Олександрівна Атрощенко
Діагностування шкільної готовності дітей: досягнення та застороги PDF ()
Світлана Миколаївна Мартиненко
Формування соціокультурної компетентності учнів початкових класів засобами регіонального мовного портфоліо PDF ()
Ольга Олександрівна Вишник
Особливості дитини з обмеженими можливостями як об’єкта й суб’єкта соціально-педагогічної підтримки PDF ()
Валентин Вікторович Тесленко
Формування основ соціальної компетентності дітей дошкільного віку засобами авторської казки PDF ()
Олена Миколаївна Литвишко
Виховне середовище як складова освітнього простору початкової школи PDF ()
Ірина Геннадіївна Сухопара
Реалізація стратегії МОН України «Перехід на особистісно орієнтовну модель освіти» в умовах формування територіальних громад PDF ()
Віктор Федорович Решетняк
Особливості морального виховання дошкільників: психологічний дискурс PDF ()
Любов Василівна Лохвицька
Соціально-емоційний розвиток молодших школярів: програмно-методична інновація PDF ()
Наталія Михайлівна Дятленко, В. Є. Кравченко, С. І. Денісенко
Теоретичні засади проблеми формування пізнавальної активності молодших школярів PDF ()
Олена Миколаївна Ващенко
Формування толерантності у молодших школярів PDF ()
Лариса Володимирівна Кравчук
Сучасний освітній простір дошкільного навчального закладу PDF ()
Наталія Михайлівна Головацька
Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей у процесі театралізованої діяльності PDF ()
Наталія Йосипівна Міллєр-Нєловкіна
Формування природознавчої компетентності учнів початкової школи засобами сучасних педагогічних технологій PDF ()
Євгенія Віталіївна Шакшуєва
Організація городкового турніру в дошкільному навчальному закладі PDF ()
Людмила Іванівна Меленець
Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: стратегія, специфіка, орієнтир на індивідуальність PDF ()
Алла Миколаївна Гончаренко
Відтворення екологічних проблем у конструкторській діяльності дітей старшого дошкільного віку PDF ()
Леся Василівна Братанова
Формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи (практичний аспект) PDF ()
Світлана Андріївна Васильєва
Особливості формування дослідницьких умінь в учнів початкової школи PDF ()
Наталія Сергіївна Летяк
Змістово-методичне забезпечення функціонування театральної студії в освітньому середовищі ДНЗ PDF ()
Тетяна Георгіївна Романюк
Особливості використання художніх творів Бориса Грінченка у роботі з учнями початкової школи PDF ()
Аліна Ігорівна Бабенко
Реформування дошкільної освіти в контексті нових викликів часу PDF ()
Віктор Євгенович Берека
Механізми реалізації наступності дошкільної і початкової освіти в умовах становлення суспільства сталого розвитку PDF ()
Ганна Дмитрівна Щекатунова
Інноваційні підходи до вирішення проблеми наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку PDF ()
Леся Анатоліївна Порядченко
Наступність в екологічній освіті дошкільників і молодших школярів: європейський досвід PDF ()
Людмила Петрівна Загородня
Інноваційний підхід у проблемному полі наступності дошкільної та початкової освіти PDF ()
Людмила Яківна Бірюк, Сергій Григорович Пішун
Аналіз типових труднощів у майбутніх учителів початкової школи під час педагогічної практики PDF ()
Оксана Леонідівна Замятна
Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти PDF ()
Олена Оксентівна Музика
Вплив та значення математичної логіки у формуванні методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи PDF ()
Юрій Іванович Мажуга
Особливості педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в контексті загальнолюдської культури PDF ()
Наталія Олегівна Сінельнікова
Підготовка педагогів до роботи з дітьми раннього віку PDF ()
Інна Миколаївна Германчук
Змістове наповнення спецкурсу «Формування комунікативної компетентності вчителів початкової школи» PDF ()
Наталія Сергіївна Кипиченко
Впровадження інтерактивних технологій у практику фахової підготовки майбутніх вихователів (на матеріалі дисципліни «Основи ігрової діяльності») PDF ()
Софія Олегівна Довбня
Підготовка майбутніх учителів до застосування веб-технологій на уроках у початковій школі PDF ()
Катерина Петрівна Нечипоренко
Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів PDF ()
Людмила Віталіївна Романенко
Підготовка вчителя початкової школи до формування навичок каліграфічного письма у ліворуких першокласників PDF ()
Людмила В'ячеславівна Шкарбан
Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі вищої школи PDF ()
Василь Іванович Кобаль
Технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до самоосвітньої діяльності PDF ()
Людмила Ігорівна Себало
Технології формування готовності майбутніх учителів початкової школи до розв’язання типових задач професійної діяльності PDF ()
Тетяна Василівна Тесленко
Формування мовленнєвої культури як складника педагогічної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти PDF ()
Ірина Григорівна Данильченко
Підготовка майбутнього вчителя до формування читацької компетентності молодшого школяра PDF ()
Галина Степанівна Демидчик
Змішане навчання як засіб формування англомовної компетентності майбутніх учителів початкових класів PDF ()
Ірина Олександрівна Пінчук
Ціннісні орієнтації педагогічних працівників PDF ()
Галина Василівна Шапаренко
Впровадження демократичних цінностей в освітній простір сучасного українського ВНЗ як фактор підвищення якості педагогічної освіти PDF ()
Лариса Володимирівна Колесник
Організація курсів підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних закладів PDF ()
Галина Валентинівна Смольникова
Мовленнєва діяльність педагогів дошкільних закладів та школи в сучасних умовах безперервної освіти PDF ()
Петро Аристархович Кліш
Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти PDF ()
Олена Володимирівна Коваленко
Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи в умовах зміни освітньої парадигми PDF ()
Світлана Григорівна Дубовик
Використання Інтернет-простору в самоосвітній діяльності вчителів початкових класів PDF ()
Олена Василівна Полякова
Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти PDF ()
Марина Олександрівна Шопіна
Передовий педагогічний досвід у початковій школі PDF ()
Юрій Іванович Мороз
Емоційний інтелект як складова педагогічної майстерності PDF ()
Діана Михайлівна Сабол
Учитель початкової школи як суб’єкт мовленнєво-риторичної діяльності PDF ()
Геннадій Леонідович Бондаренко
Особливості розвитку мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у післядипломній освіті PDF ()
Ірина Володимирівна Кожем'якіна
Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування здоров’язбережувальної поведінки в дітей дошкільного віку: теоретичні засади PDF ()
Світлана Андріївна Пазюк
Місце освітнього менеджменту в організації інноваційного процесу навчального закладу PDF ()
Анжеліка Андріївна Семененко
Управлінська компетентність керівника навчального закладу в умовах реформування освіти PDF ()
Вікторія Володимирівна Перлик
Реалізація педагогічної свободи вчителя в умовах реформування освітньої галузі PDF ()
Людмила Олександрівна Базиль