Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Теоретичні засади проблеми формування пізнавальної активності молодших школярів
Олена Миколаївна Ващенко

Last modified: 2017-05-15

Abstract


Сучасна наука визначає пізнавальну активність як інтенсивну аналітико- синтетичну мисленнєву діяльність учня в процесі вивчення навколишнього світу та оволодіння системою наукових знань. Їй притаманні такі характеристики, як наявність позитивного ставлення учня до навчання, сформованість інтелектуальних умінь і навичок, процес пізнання, оскільки оволодіння знаннями та уміннями відбувається лише тоді, коли кожен учень проявляє максимальну індивідуальну активність.