Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Формування природознавчої компетентності учнів початкової школи засобами сучасних педагогічних технологій
Євгенія Віталіївна Шакшуєва

Last modified: 2017-05-15

Abstract


Учені переконливо доводять, що прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідні рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. Саме тому одним із найважливіших напрямів державної політики в освітній галузі  є оновлення технологій навчально-виховного процесу початкової школи.