Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Аналіз типових труднощів у майбутніх учителів початкової школи під час педагогічної практики
Оксана Леонідівна Замятна

Last modified: 2017-05-15

Abstract


Період професійного становлення у вищому навчальному закладі є одним із початкових етапів формування професійної адаптації майбутнього фахівця. Оволодіння педагогічною майстерністю, адаптація та готовність особистості до педагогічної діяльності можливі лише за умов поєднання й узгодженості теоретичної та практичної підготовки, важливою складовою якої є педагогічна практика, що передбачає ознайомлення студентів з особливостями організації та проведення навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах реального навчально-виховного процесу, вдосконалення набутих теоретичних знань, практичних умінь і навичок, оволодіння сучасними педагогічними технологіями, формами і методами навчально-виховної роботи в початковій школі, формування позитивного ставлення до майбутньої професійної діяльності.