Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Вплив та значення математичної логіки у формуванні методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи
Юрій Іванович Мажуга

Last modified: 2017-05-15

Abstract


У сучасному освітньому просторі відбувається докорінна зміна підходів та орієнтирів, що зумовлено потребою суспільства у формуванні висококваліфікованої особистості, її індивідуальних якостей креативного, творчо мислячого фахівця. Відтак, нові вимоги акцентують увагу на розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Освіта розглядається як метод оволодіння ефективними засобами здобуття інформації та набуття навичок самоосвіти, що має сприяти становленню людини, здатної ставити запитання і самостійно знаходити відповіді на них, висувати гіпотези, логічно й послідовно аналізувати, робити висновки й узагальнення, оволодівати технологіями самовдосконалення та самореалізації.