Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Особливості педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в контексті загальнолюдської культури
Наталія Олегівна Сінельнікова

Last modified: 2017-05-16

Abstract


Упродовж останніх років у вітчизняному суспільстві серед науковців, освітян, викладачів є цілковите розуміння необхідності формування педагогічної культури. Адже реалії сьогодення такі, що існує потреба в забезпеченні вищої та загальноосвітньої школи добре підготовленими, професійно компетентними кадрами, які б мали високий рівень освіченості, вихованості та майстерності. Поступово в освіті акцентується увага на розвитку та самореалізації всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й майбутніх учителів. Підвищуються вимоги до розвитку кваліфікованого фахівця в державному та світовому контексті.