Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Змістове наповнення спецкурсу «Формування комунікативної компетентності вчителів початкової школи»
Наталія Сергіївна Кипиченко

Last modified: 2017-05-16

Abstract


Проблема формування комунікативної компетентності вчителів початкової школи залишається актуальною в сучасних соціальних умовах, оскільки ефективність їхньої педагогічної взаємодії з суб’єктами навчально-виховного процесу залежить від уміння орієнтуватися в різних комунікативних ситуаціях, визначати оптимальні шляхи подолання комунікативних бар’єрів, ураховувати індивідуальні особливості учнів, їхніх батьків, колег.