Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Мовленнєва діяльність педагогів дошкільних закладів та школи в сучасних умовах безперервної освіти
Петро Аристархович Кліш

Last modified: 2017-05-16

Abstract


Аспекти мовленнєвої діяльності розглянуто в працях А.О. Вербицького, В.М. Дружиніна, А.М. Ксенофонтової, В.М. Куніциної, С.О. Нікітчиної, А.П. Хом’як, Г.І. Щукіної та ін. Аналізу спільності рецептивних і продуктивних видів мовленнєвої діяльності присвячено праці В.І. Ільїна, З.І. Кличнікової, С.Д. Толкачевої та ін. Мовленнєва діяльність включає в свою структурну будову мотиваційно-спонукальний, орієнтовно-дослідницький і виконавчий рівні.