Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи в умовах зміни освітньої парадигми
Світлана Григорівна Дубовик

Last modified: 2017-05-16

Abstract


В умoвaх зміни освітньої парадигми особливої актуальності набуває процес формування культури професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи, яка є невід`ємною рисою педагогічної майстерності вчителя, запорукою його успішної навчально-виховної діяльності. Культура професійного мовлення – базова характеристика особистості, яка охоплює знання, вміння, навички, що набуваються й досягаються з метою організації професійної мовленнєвої діяльності на достатньому рівні. На сучасному етапі культура професійного мовлення стає важливим компонентом професіограми вчителя початкової школи. Повний вияв професійних обдарувань індивіда відбувається саме засобами мовлення. Від рівня володіння вчителем культурою професійного мовлення значною мірою залежить не тільки мовленнєвий розвиток учнів, а і їхня успішність у цілому.