Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Використання Інтернет-простору в самоосвітній діяльності вчителів початкових класів
Олена Василівна Полякова

Last modified: 2017-05-16

Abstract


«Нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін… Українська школа буде успішна, якщо в неї прийде успішний учитель. До дітей має прийти людина-лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка його фахово викладає». У зв’язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.