Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Впровадження інтерактивних технологій у практику фахової підготовки майбутніх вихователів (на матеріалі дисципліни «Основи ігрової діяльності»)
Софія Олегівна Довбня

Last modified: 2017-05-16

Abstract


Актуальність дослідження проблеми обумовлена модернізацією освіти, де одним з напрямів є якість знань, зв'язана з підвищенням ефективності навчання з фахових дисциплін. Традиційна система не забезпечує таку ефективність навчання, у результаті чого втрачається інтерес до дисципліни, знижується рівень знань. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є використання інтерактивних методів навчання, спрямованих на фахову підготовку мабутніх вихователів. Впровадження інноваційних технологій інтенсифікує освітній процес, максимально активізує пізнавальну діяльність студентів, забезпечує адекватність навчання та його результатів вимогам суспільства – підготовку компетентного фахівця – майбутнього вихователя.