Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до самоосвітньої діяльності
Людмила Ігорівна Себало

Last modified: 2017-05-17

Abstract


В епоху розвиненого інформаційного суспільства зростає значення знань як суспільного та особистісного надбання в умовах сучасного ринку праці. Відповідно людина повинна набути здатності самостійно здобувати, опрацьовувати й використовувати інформацію з багатьох галузей наукового знання і суспільної практики. Це обумовлює необхідність свідомої самоосвітньої діяльності особистості впродовж життя та професійної діяльності. Особливо гостро проблема самоосвіти нині постає перед фахівцем. Діяльність учителя в умовах сталих змін в системі освіти вимагає серйозної комплексної підготовки в плані здобуття самоосвіти. Проблема самоосвіти майбутнього фахівця, його спроможність до самоосвітньої діяльності на високому методичному рівні, підготовка до життя в самому широкому змісті – одне із найважливіших завдань сучасних педагогічних вишів. Самоосвіта майбутнього вчителя повинна носити закономірний, систематичний, обов’язковий характер, що складає основу його професійної компетентності.