Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Формування соціокультурної компетентності учнів початкових класів засобами регіонального мовного портфоліо
Ольга Олександрівна Вишник

Last modified: 2017-05-17

Abstract


Одне з головних завдань сучасної освіти – формування повноцінної, цілісної особистості, носія національної свідомості, культурних традицій. Виховання мовної особистості в соціокультурному аспекті вимагає пошуку нових підходів до вивчення української мови. На уроках української мови не тільки формуються і поповнюються спеціальні знання молодших школярів із мови і мовлення, а й реалізуються важливі виховні завдання, формується сучасна мовна особистість. Важливість пізнання регіонального краєзнавчого матеріалу для сучасної людини, і особливо дитини, полягає у ціннісному ядрі національної культури, бо саме в художніх образах, у системі мови, в жанровій визначеності явищ поєднались і знайшли втілення духовні засади життя.