Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Формування мовленнєвої культури як складника педагогічної культури майбутнього фахівця дошкільної освіти
Ірина Григорівна Данильченко

Last modified: 2017-05-17

Abstract


Потреби суспільства визначають якісно новий зміст і мету освіти, досконале володіння культурою української мови як важливим компонентом педагогічної підготовки фахівців дошкільної освіти. Орієнтація вищої освіти на всебічний розвиток мовлення студентів, формування їхніх мовленнєвих умінь та вдосконалення навичок правильно й виразно передавати свої думки, посилення зв’язку змісту навчання студентів із їхньою майбутньою професійною діяльністю є тим фундаментом, на якому має ґрунтуватися весь навчальний процес у студентів спеціальності «Дошкільна освіта».