Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Змішане навчання як засіб формування англомовної компетентності майбутніх учителів початкових класів
Ірина Олександрівна Пінчук

Last modified: 2017-05-17

Abstract


Сучасні вимоги до нових освітніх стандартів вимагають розвитку і ефективного використання в освітньому процесі ВНЗ сучасних технологій. Інформаційні технології за останні кілька років суттєво змінили освіту в провідних країнах світу. З’явилися нові педагогічні підходи, серед яких провідне місце займає комбіноване або змішане навчання (blended learning).