Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Інноваційні підходи до вирішення проблеми наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Леся Анатоліївна Порядченко

Last modified: 2017-05-18

Abstract


Уміння чітко, логічно і грамотно описати об’єкт чи подію, донести до співрозмовника певну думку, відстояти у словесній суперечці свою позицію – це справжнє мистецтво, яким володіє далеко не кожен з нас. Сенситивним періодом у становленні мовлення людини, у формуванні умінь правильно і чітко будувати свою думку, використовуючи для цього різноманітність засобів рідної мови є період дошкільного дитинства та початковий етап навчання у школі. Велике значення в розвитку мовлення і мислення дитини має робота над описом.