Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Виховне середовище як складова освітнього простору початкової школи
Ірина Геннадіївна Сухопара

Last modified: 2017-05-18

Abstract


Одним із важливих завдань розвитку сучасної початкової школи є створення освітнього простору як структурованої системи педагогічних факторів та умов, що забезпечують процес становлення особистості молодшого школяра. Так, на думку А. Цимбалару, освітній простір розуміється як «певним чином упорядкована структура, яка характеризує всі процеси, форми, траєкторії руху і виражає відношення між об’єктами освітньої діяльності, забезпечуючи соціальну та особистісну значущість результату удосконалення здібностей і поведінки її суб’єктів». Відповідно важливою складовою освітнього простору початкової школи буде виховне середовище, яке дає можливість кожному учню і колективу брати активну участь у діяльності, задовольняти власні інтереси та потреби, висловлювати та захищати власну точку зору, спільно вирішувати проблеми, спілкуватися, дискутувати, оцінювати свої вчинки та вчинки інших, приймати рішення, здійснювати свідомий вибір та відчувати успіх, допомагати іншим, виявляти співчуття, доброзичливість, повагу до інших, толерантність.