Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи (практичний аспект)
Світлана Андріївна Васильєва

Last modified: 2017-05-18

Abstract


У контексті проведення НДР з підтеми «Формування соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи» завершено констатувальний етап дослідження, метою якого було з’ясувати реальний стан проявів соціально-доцільної поведінки дітей старшого дошкільного віку у предметно-перетворювальній діяльності з об’єктами природи та отримати данні для створення методики формувального етапу експерименту. Методика констатувального етапу дослідження включала також напрямок роботи з педагогами. Достовірність і об’єктивність результатів вивченого напрямку забезпечило використання різноманітних взаємодоповнюючих методів, зокрема педагогічного спостереження за роботою вихователів у різних видах діяльності; аналізу планів освітньої роботи вихователів у ДНЗ; індивідуальних бесід; анкетування; колективних бесід з педагогами.