Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Змістово-методичне забезпечення функціонування театральної студії в освітньому середовищі ДНЗ
Тетяна Георгіївна Романюк

Last modified: 2017-05-18

Abstract


Трансформаційні процеси, що відбуваються у дошкільній освіті актуалізують оновлення змісту, форм, методів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку. Виклики сьогодення орієнтують педагогів дошкільних навчальних закладів на організацію життєдіяльності дітей з урахуванням особистісних, аксіологічних, діяльнісних смислів. Оновлення освітнього середовища ДНЗ потребує пошуку шляхів удосконалення змістово-методичного забезпечення організації розвивальної діяльності на варіативних засадах.


Comments On Paper

Comments closed on 2017-03-17.
View all comments