Наукові конференції та семінари, 

Font Size: 
Інноваційний підхід у проблемному полі наступності дошкільної та початкової освіти
Людмила Яківна Бірюк, Сергій Григорович Пішун

Last modified: 2017-05-19

Abstract


Аналіз наукової літератури та існуюча практики на сьогоднішній день свідчить, що проблема наступності дошкільної та початкової освіти, незважаючи на свою перспективність й актуальність, в Україні залишається невирішеною. Спостерігається розбалансованість розвитку й виховання дітей на рівнях дошкільного та початкового шкільного віку. Це має свій прояв у відсутності зацікавленості до навчання, у неспроможності дитини самостійно сформувати мету, вектори й способи її втілення, накопичення новаторського досвіду навчальних дій. Окрім цих факторів, у дітей відзначається соціальна нерозвиненість, прояви агресії в процесі опанування пізнавальних завдань, нездатність до взаємодії з однолітками.